VÅR VISION.

Allt ligger på tillförligheten.

Det är en av grundpelarna i människans samspel kommunikation och därmed även en primär faktor för ett lyckat samarbete i affärsvärlden.

Vår vision har blivit att hjälpa företagare med den digitala bitarna genom att hjälpa till att förvandla företagets besökare till kunder, via kreativa strategier, teknologi och design. Kostnadseffektivt.

Tillförlitligheten i en kundrelation är en nyckelfaktor för en nöjd kund. Vi vet hur viktigt det är att lyssna in en kunds grundbehov för att sedan förädla processen tillsammans genom att låta kunden ha ett finger med i processen genom en god kommunikation och transparens. Allt för att skapa ett högkvalitativt resultatet på ett effektivt sätt.


VÅRT TEAM.

Vi tror på kommunikation.

Vi grundade ED IT GROUP för att hjälpa företag och entreprenörer med den digitala biten som dom rimligtvis inte har inhouse.

Den digitala utvecklingen har gått åt ett håll där det blir avgörande för företag inom IT- och marknad att kunna tala samma språk genom tätare samarbeten. Dessa två branscher har växt in i varandra så pass mycket att det blir avgörande för konsulter inom både webbutveckling och marknad att besitta kunskap inom de båda områdena för det mest optimala resultatet då dessa kombineras idag.

Vårt team besitter en bred kompetens inom IT- och marknadsområdet där vi arbetar med app- och webbutveckling samt varumärkesutveckling och digital marknadsföring.


VÅRA TRE GRUNDPELARE

Våra tre grundpelare som präglar hela verksamheten och vårt arbetssätt är:

KOSTNADSEFFEKTIVA TJÄNSTER

TRANSPARENT PROCESSFLÖDE

KVALITETSSÄKRAD SLUTPRODUKT

Låt oss tillsammans ta ert företag till nästa nivå.